Daily Games Results


Daily Lottery Results

Daily Results: PICK 3 & PICK 4 Results

PICK 3 Results
StateDraw DateMorningMiddayEveningNight
Arkansas2020-08-06985525
Arizona2020-08-06241
California2020-08-06504591
Colorado2020-08-06729970
Connecticut2020-08-06037841
District of Columbia2020-08-06616699
Delaware2020-08-06772113
Florida2020-08-06517735
Georgia2020-08-06485358086
Iowa2020-08-06465519
Idaho2020-08-06048344
Illinois2020-08-06997698
Indiana2020-08-06465519
Kansas2020-08-06971584
Kentucky2020-08-06474772
Louisiana2020-08-06976
Maryland2020-08-06187778
Maine2020-08-06314332
Michigan2020-08-06224109
Minnesota2020-08-06465
Missouri2020-08-06572509
North Carolina2020-08-06825022
Nebraska2020-08-06222
New Hampshire2020-08-06314332
New Jersey2020-08-06815852
New Mexico2020-08-06656704
New York2020-08-06055087
Ohio2020-08-06102178
Oklahoma2020-08-06253
Pennsylvania2020-08-06591481
Puerto Rico2020-08-06050054
South Carolina2020-08-06757464
Tennessee2020-08-06892254961
Texas2020-08-06640861580180
Virginia2020-08-06179500
Vermont2020-08-06314332
Washington2020-08-06841
Wisconsin2020-08-06148692
West Virginia2020-08-06223
PICK 4 Results
StateDraw DateMorningMiddayEveningNight
Arkansas2020-08-0656109347
California2020-08-062984
Connecticut2020-08-0699008747
District of Columbia2020-08-0689640384
Delaware2020-08-0607217776
Florida2020-08-0680208887
Georgia2020-08-06676913255618
Iowa2020-08-0615898673
Illinois2020-08-0649310797
Indiana2020-08-0615898673
Kentucky2020-08-0647705785
Louisiana2020-08-060082
Massachusetts2020-08-0602055591
Maryland2020-08-0675020413
Maine2020-08-0633967134
Michigan2020-08-0641281035
Missouri2020-08-0624734387
North Carolina2020-08-0695320265
New Hampshire2020-08-0633967134
New Jersey2020-08-0641200671
New Mexico2020-08-0686175197
New York2020-08-0646890834
Ohio2020-08-0688891028
Oregon2020-08-064616724845770248
Pennsylvania2020-08-0635629147
Puerto Rico2020-08-0679989132
Rhode Island2020-08-0661856022
South Carolina2020-08-0628881352
Tennessee2020-08-06643121619364
Texas2020-08-060678090552580069
Virginia2020-08-0620916576
Vermont2020-08-0633967134
Washington2020-08-064101213
Wisconsin2020-08-0660465734
West Virginia2020-08-068949

Daily Results: PICK 3 & PICK 4 VTRAC Results

PICK 3 VTRAC Results
StateDraw DateMorningMiddayEveningNight
Arkansas2020-08-06[v145][v113]
Arizona2020-08-06[v235]
California2020-08-06[v115][v125]
Colorado2020-08-06[v335][v135]
Connecticut2020-08-06[v134][v245]
District of Columbia2020-08-06[v222][v255]
Delaware2020-08-06[v333][v224]
Florida2020-08-06[v123][v134]
Georgia2020-08-06[v145][v144][v124]
Iowa2020-08-06[v125][v125]
Idaho2020-08-06[v145][v455]
Illinois2020-08-06[v355][v245]
Indiana2020-08-06[v125][v125]
Kansas2020-08-06[v235][v145]
Kentucky2020-08-06[v355][v333]
Louisiana2020-08-06[v235]
Maryland2020-08-06[v234][v334]
Maine2020-08-06[v245][v344]
Michigan2020-08-06[v335][v125]
Minnesota2020-08-06[v125]
Missouri2020-08-06[v133][v115]
North Carolina2020-08-06[v134][v133]
Nebraska2020-08-06[v333]
New Hampshire2020-08-06[v245][v344]
New Jersey2020-08-06[v124][v134]
New Mexico2020-08-06[v122][v135]
New York2020-08-06[v111][v134]
Ohio2020-08-06[v123][v234]
Oklahoma2020-08-06[v134]
Pennsylvania2020-08-06[v125][v245]
Puerto Rico2020-08-06[v111][v115]
South Carolina2020-08-06[v133][v255]
Tennessee2020-08-06[v345][v135][v225]
Texas2020-08-06[v125][v224][v114][v124]
Virginia2020-08-06[v235][v111]
Vermont2020-08-06[v245][v344]
Washington2020-08-06[v245]
Wisconsin2020-08-06[v245][v235]
West Virginia2020-08-06[v334]
PICK 4 VTRAC Results
StateDraw DateMorningMiddayEveningNight
Arkansas2020-08-06[v1122][v3455]
California2020-08-06[v3455]
Connecticut2020-08-06[v1155][v3345]
District of Columbia2020-08-06[v2455][v1445]
Delaware2020-08-06[v1233][v2333]
Florida2020-08-06[v1134][v3444]
Georgia2020-08-06[v2235][v1234][v1224]
Iowa2020-08-06[v1245][v2344]
Illinois2020-08-06[v2455][v1335]
Indiana2020-08-06[v1245][v2344]
Kentucky2020-08-06[v1335][v1134]
Louisiana2020-08-06[v1134]
Massachusetts2020-08-06[v1113][v1125]
Maryland2020-08-06[v1133][v1245]
Maine2020-08-06[v2445][v2345]
Michigan2020-08-06[v2345][v1124]
Missouri2020-08-06[v3345][v3445]
North Carolina2020-08-06[v1345][v1123]
New Hampshire2020-08-06[v2445][v2345]
New Jersey2020-08-06[v1235][v1223]
New Mexico2020-08-06[v2234][v1235]
New York2020-08-06[v2455][v1445]
Ohio2020-08-06[v4445][v1234]
Oregon2020-08-06[v2225][v3345][v1335][v1345]
Pennsylvania2020-08-06[v1234][v2355]
Puerto Rico2020-08-06[v3455][v2345]
Rhode Island2020-08-06[v1224][v1233]
South Carolina2020-08-06[v3444][v1234]
Tennessee2020-08-06[v2245][v2223][v2455]
Texas2020-08-06[v1234][v1115][v1134][v1125]
Virginia2020-08-06[v1235][v1223]
Vermont2020-08-06[v2445][v2345]
Washington2020-08-06[v-1]
Wisconsin2020-08-06[v1225][v1345]
West Virginia2020-08-06[v4555]